Etherruis door apparatuur

Het is druk in de ether. Zorgvuldig gebruik en een goede indeling van het spectrum moeten ervoor zorgen dat nu en in de toekomst de ether optimaal bruikbaar blijft. Als 5G de komende jaren een hoge vlucht gaat nemen, dan vraagt dat om nog meer aandacht voor correct ethergebruik.

Je ziet het niet, maar het is er wel: etherruis. Etherruis wordt veroorzaakt door elektrische apparaten die ongewenste signalen ‘lekken’. Etherruis (ook wel man-made-noise) is overal en blijft hangen. Daardoor ‘slibt’ de ether dicht.

Dat kan ertoe leiden dat mobiele telefoons hun signaal niet meer goed kunnen ontvangen, dat de ontvangst van radiostations verslechtert of dat navigatie- of radarsystemen verstoord raken.

Onze huidige samenleving kan zich dat niet permitteren, want er zijn inmiddels heel veel apparaten die gebruik maken van etherfrequenties. En met de komst van het Internet of Things worden dat er alleen maar meer

Denk aan CE-markering

Het zijn vooral ondeugdelijke apparaten die etherruis veroorzaken. Agentschap Telecom adviseert daarom bij aanschaf van producten nadrukkelijk rekening te houden met de CE-markering.

Wat is een CE-markering?

De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat zijn apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen. Daarmee is de apparatuur vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Importeurs en distributeurs moeten controleren of de markering aanwezig is. De CE-sticker op het apparaat zegt echter niets over de kwaliteit van het product.

Bron: Agentschap Telecom

Geen stroom ook geen Telecommunicatie !

Vandaag de dag maken we volop gebruik van telecommunicatie in wat voor vorm dan ook. Daar hebben we direct of indirect stroom voor nodig.

Nederlandse huishoudens zijn over het algemeen onvoldoende voorbereid op uitval van telecommunicatie als gevolg van stroomstoringen. Dat blijkt uit onderzoek van Agentschap Telecom. Men is zich nauwelijks bewust van de effecten van uitval, terwijl die afhankelijkheid de afgelopen jaren is toegenomen. “Geen stroom ook geen Telecommunicatie !” verder lezen