Blom & van der Aa

De opkomst en ondergang van
Blom & van der Aa

CS_Amsterdam
Centraal station Amsterdam

Blom & van der Aa genoot in brede kringen onder meer bekendheid door de forse reclametekst in de overkapping van het Amsterdamse Centraal Station.
Ooit noemde Simon Carmiggelt (‘Kronkel’) dit ‘het station van Blom & van der Aa’.

De geschiedenis van Blom & van der Aa gaat terug tot in 1887.

In dat jaar richtten Pieter Blom en Gerrit van der Aa een verzekeringsbedrijf op dat naast het bemiddelen bij en afsluiten van verzekeringen, ook optrad als vertegenwoordiger van een aantal buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. In de periode tussen de twee wereldoorlogen had Blom & van der Aa grote belangen in het toenmalige Nederlands Oost-Indie en China.
Hieraan kwam in de jaren vijftig een einde na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië en de omwenteling in China.

Honderd Jaar Volmacht

Na die tijd richt Blom & van der Aa zich vooral op het Nederlandse bedrijfsleven.
Tot de verzekeringsrelaties behoorden Nederlandse bedrijven, eventueel met buitenlandse vestigingen, buitenlandse bedrijven die in Nederland gevestigd waren, non-profitorganisaties en (semi)-overheidsinstellingen.

De Blom & van der Aa Holding kende twee werkmaatschappijen: Blom & van der Aa BV, Makelaars in Assurantiën en Blom & van der Aa Assuradeuren BV. Deze laatste werkmaatschappij beschikte over talloze volmachten van verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland.
Zo vierde Blom & van der Aa gelijktijdig met het eeuwfeest ook het 100-jarig jubileum van de volmacht van de Guardian Royal Exchange, een unieke gebeurtenis in deze sector.

Familiebedrijf

Tot 1983 was Blom & van der Aa Holding BV in feite een familiebedrijf waarvan de aandelen berustten bij de familie Blom. Het bedrijf werd tot dat jaar geleid door Pieter Blom, kleinzoon van de stichter van de onderneming. In verband met het ontbreken van een opvolger, droeg Pieter Blom de aandelen in 1983 over aan Frank. B. Hall & Co. Inc, New York, toen een van de grootste verzekeringsmakelaars-bedrijven ter wereld. Pieter Blom bleef tot het eeuwfeest aan als commissaris van de Holding.
Bij Blom & van der Aa waren op dat moment zo’n 150 medewerkers in dienst.

Pand Blom & van der Aa, Paasheuvelweg 5 te Amsterdam.

De officiële ingebruikname van het nieuwe kantoor, op 26 mei 1987, aan de Paasheuvelweg 5 te Amsterdam Zuid Oost vormde  een onderdeel van het honderdjarig bestaan.
In grootte behoorde Blom & van der Aa op dat moment tot de vijf grootste Nederlandse assuradeuren- en verzekerings-makelaardij-bedrijven.

Blom & van der Aa beschikt op dat moment verder over kantoren in het Rotterdamse beursgebouw en in het Amsterdamse Assurantiebeurs Centrum.

Het einde

In 1993 valt het doek voor Frank. B. Hall en neemt ook Blom & van der Aa mee in zijn maalstroom naar beneden.
Blom & van der Aa BV (het makelaars gedeelte) wordt samen met een groot gedeelte van de medewerkers samengevoegd met de Hudig Langeveldt Groep die op zijn beurt in 1991 dochter is geworden van de Amerikaanse, wereldwijd opererende financiële dienstverlener Aon Corporation in Chicago. Twee jaar later verandert de naam Hudig-Langeveldt in Rollins Hudig Hall om in 1996 als Aon Hudig verder te gaan.

Blom & van der Aa Assuradeuren wordt een jaar later in 1994, inclusief overgebleven personeel, door de Royal Nederland Verzekerings Groep ingelijfd.
Allianz Nederland ontstond vervolgens in Nederland in 2003 na het samenvoegen van de verzekeraars Royal Nederland en Zwolsche Algemeene. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Meer over Blom & van der Aa?
Kijk onder categorieën, onderdeel Blom & van der Aa

35 antwoorden op “Blom & van der Aa”

 1. Ik heb in 1987 stage gelopen. Ja niet zo lang geleden. Het was mijn MEAO stage. Ik liep er stage met andere MEAO studenten. Ik was de donkere student en kreeg alleen maar invoer werk te doen terwijl mijn witte medestudenten mee werden genomen in de werkprocessen en mee mochten naar station Zuid voor het oversluiten. Ja ja ook dat was Blom en Van Der Aa. Ach ik heb uiteindelijk mijn medestudenten zowel qua carrière als maandsalaris zwaar overtroffen. Dankzij het laag inschalen tijdens mijn stage heb ik mezelf toen beloofd iedereen te zullen overstijgen. Een glazenplafond ken ik niet! En neen retoriek als “slachtofferrol” past mij niet!
  Wel fijn zo’n geschiedenis maar dan ook naar waarheid inkleuren!

 2. Wat leuk dat hier herinneringen worden opgehaald aan Blom & van der Aa. Ooit werkte mijn vader daar als chef van de Varia afdeling. Ik heb nog foto’s van medewerkers aan het werk op de afdeling (met riant uitzicht naar het open havenfront; CS, ca. 1959). Ook bezit ik nog een aantal foto’s van het 75 jarig bestaan in 1962 dat werd gevierd in Hotel de Hoge Vuursche te Baarn. Mijn vader werd na zijn plotselinge dood in 1962 opgevolgd door Pieter Bras (1913-1983). Mogelijk hebben bezoekers van deze site meer info over de geschiedenis van dit vermaarde verzekeringsbedrijf en/of meer specifiek over de Varia afdeling.

 3. Nog even over die oom Pieter. Het was toen een andere tijd. Meneer Pieter had geen contact met het meeste personeel. Meneer Pieter heerste op de bovenste (directie) etage. Het gewone volk keek op afstand naar hem op. Ik heb hem in de 2 jaar dat ik op de Prins Hendrikkade werkte nooit in levende lijve gezien. Dat ging toen zo.

 4. Toen ik 19 was kwam ik in dienst van Blom & Van der Aa aan de Prins Hendrikkade. Eennstatig pand met veel allure. Dat moet in 1974 zijn geweest. Wat ik me herinner waren de heren Schippers, Vlaanderen en Brons. Ik moest brieven schrijven en die werden dan telkens afgekeurd door Schippers. Mijn humor was om als revanche al zijn brieven te bundelen en 90% van zijn eigen formuleringen gebruiken, zodat ik zeker wist dat hij mijn brieven afkeurde omdat dat hem macht gaf. Ook herinner ik me enorme boeken waar polisbladen in geplakt zaten. Omdat die op veel afdelingen gebruikt werden werd ik als jongste telkens op boekenjacht gestuurd. Door de slechte ervaring met Schippers was dat een kans om lekket lang weg te blijven. Brons was de babbelaar die op de beurs percentages van brandpolissen moest te laten ondertekenen op de beurs. Leuke man. De heren zeiden bijvoiebeeld: “ik moet nog 14 jaar, dan kan je misschien naar mijn stoel bevorderd worden.”. Dat leek mij als jongere veel te lang. Vandaar dat ik tenslotte zelf ondernemer ben geworden. Daar kon ik mijn eigen snelheid en ontwikkeling bepalen.

 5. LS.,

  We zijn bezig om ons familie verhaal op papier te zetten. Dit familie verhaal begint in Indonesie van voor en na de oorlog. We komen in de periode na de 2e wereld oorlog een goede vriend tegen van onze moeder ene “oom Henk” te Bandung. Hij werkte bij Blom en van der AA. Meer weten we niet. Heeft iemand binnen deze organisatie misschien nog info over deze persoon of familie lid die toentertijd in Indonesie werkte?

  1. Ik vermoed dat dat oom Henk van Overeem was. Mijn vader was tot 1958 directeur in Djakarta en hoofdvertegenwoordiger. Hij is ook chef van alle bijkantoren geweest (Semarang, Medan, Bsndung, Soerabaja). Ik heb misschien eel foto’s waar oom Henk op staat. Hij was getrouwd met tante Annie en had geen kinderen. Ze waren RK. Ik mocht daar soms logeren toen ze in Djakarta woonden. Later in NL woonden ze in Amsterdam, ik meen op het Minervaplein.

 6. van 1 februari 1980 tot de overgang naar de Royal Nederland bij Bloma gewerkt op de afdeling assuradeuren Brand. Eerst op de Johannes Worpstraat en de Paasheuvelweg en later lang op de assurantiebeurs in Amsterdam gezeten
  Heel veel geleerd van de oude rot Ad van Dongen. (mooie markante man)
  Mooie tijd gehad

 7. Reactie op geschreven bericht van Frits Hamann:
  Ja Frits, ik herinner me nog dat je op de grote kamer tegenover mijn kamer met je kleine afdeling leven en pensioenen was gevestigd. Je hebt het daar van de grond af opgebouwd. Weet nog goed dat jij en ik bij de nieuwjaar-speech van onze toenmalige directeur Ton Dullaart door hem werden geprezen vanwege inkomsten vergroting. En dat we zo goed draaiden. Bij het lezen van al deze inzendingen gaan mijn gedachten terug naar Blom en van der Aa aan de Johannes Worpstraat Amsterdam een kantoor met gezagvoerders als Arie Kleingeld, Ton Dullaart en Eddie Bracke die niet altijd de aardigste waren maar ze konden ons wel tot grote zaken – daden inspireren althans bij mij in ieder geval. Ze gooiden ons in het “diepe” en wij maar zwemmen met als resultaat “succes”. Dat Blom en van der Aa in de grote makelaars fusies is opgegaan is jammer maar het is zoals het is.

 8. Ik heb ooit van wijlen mijn schoonvader, Jac. J. Fonck, een BlomAa herdenkingslineaal gekregen. Periode 1887 – 1937. Hoofdkantoor Beursplein 5 in Amsterdam en een indrukwekkend aantal bijkantoren staan erop vermeld. Heb zelf voor Lindeteves-Jacoberg gewerkt dus er waren wat raakvlakken. Mijn schoonvader heeft ook nog 3 termijnen in Indonesië voor BlomAa gewerkt. Kan hier helaas geen foto’s van plaatsen! Aan het einde van zijn carrière heeft hij nog enige jaren bij Allianz gewerkt.

 9. Toen ik in oktober 1973 het prestigieuze gebouw van de Hollandsche Lloyd aan de Prins Hendrikkade binnenwandelde, wist ik nog niet, dat ik 25 jaar lang bij Blom & van der Aa zou werken.

  Ik begon op de Varia-afdeling van Pieter Bras en via de Johannes Worpstraat, Paalbergdreef en de Assurantiebeurs belandde ik in 1998 in de toenmalige VUT.

  Ik heb nog steeds talloze herinneringen aan het bedrijf, zoals de knisperende loonzakjes, die door een hoogbejaarde mevrouw met een houten kistje werden uitgedeeld, tot aan het verdwijnen van de assurantiebeurs toe. Talloze namen van oudgedienden dienen zich weer aan. Helaas zijn velen, soms veel te vroeg, overleden.

  Vriendelijke groeten, Paul de Kort

 10. Ben mijn loopbaan ooit bij Blom & van der Aa begonnen op de afdeling Varia (polisopmaker, acceptant en schade). Later overstap gemaakt naar Technische verzekeringen en van daar doorgestoomd naar de automatisering afdeling die toen opgestart werd onder de bezielende leiding van Mathieu den Boer. Eerst als operator, shiftleader en later als systeembeheerder en ontwikkelaar en beheerder van diverse onderdelen.

  Daar werd gebruik gemaakt van WANG computers. Ik mocht de vertaalslag uitvoeren tussen mijn collega’s op de werkvloer en de technische hulpmiddelen die mij ter beschikking stond.
  Zo heb ik voor de varia en de technische verzekering afdeling bijna alle polis body’s mogen ontwikkelen met de daarbij behorende clausules. Uiteraard met als klankbord mijn collega’s op de “werkvloer”
  Ook bulkprinting met Océ printing behoorde tot mijn taken.

  Bij de overname van Blom & van der Aa door toen Hudig (voor het makelaars gedeelte) en Royal (assuradeuren gedeelte) ben ik als enige overgebleven om de automatisering systemen van Blom & van der Aa af te bouwen en onder te brengen bij de overnemende partij.

  Uiteindelijk ben ik in dienst getreden van Royal Nederland Schadeverzekeringen te Rotterdam om vervolgens mijn plek te krijgen bij de enerverende jonge groep Royal Nederland Levensverzekeringen te Utrecht.

 11. Hallo ex-lBommers, Ik ben 47 jaar en heb dus niet bij Blom & vd AA kunnen werken maar toch was ik week in week uit bijna elke zaterdag en zondag op kantoor Meent in Rotterdam voor enkele jaren tot 1 april 1982. Nee niet om de co-assurantie kaarten bij te werken, dat deed mijn vader die dagen. 🙂 Als 10 jarige was ik daar om de Mac op de hoek te sponseren…..
  Ik weet via mijn vader en moeder (toen ze nog leefden) vele mooie en sterke verhalen over kantoren Blom. Inderdaad jammer dat zo’n klasse bedrijf niet meer zelfstandig kon blijven. Heb zelf in de jaren dat ik in het wereldje vertoefde mijn kennis en vakmanschap van een ouwe Blom rot mogen oppikken en leren. Hij wilde niet mee naar Royal…..
  Mijn vader heeft altijd met trots gepraat over de mensen van Blom. Zeer leuk dit allemaal hier te lezen. Mijn herinneringen (buiten Sinterklaas in Amsterdam) zijn vooral daarom van kantoor Rotterdam. Heren Haga, Halewijn, Vente, van Bokkum en vergeet er teveel.

  Hoop dat het oke is dat ik wat herinneringen mee mag delen. Ik wens elke Blommer het beste en gezondheid toe.

  1. Goedemiddag,
   Mijn vader (Gerrie Bakker) heeft met veel plezier jaren gewerkt bij Blom & van der Aa en is uiteindelijk terecht gekomen op de kunstafdeling. Vol trots heb ik als kind altijd geluisterd naar de verhalen over hoe het eraan toe ging op de beurs etc. Nu ben ik op zoek naar mensen uit die tijd die wellicht nog herinneren wie hij was en die eventueel nog foto- of ander materiaal uit die tijd hebben waar ik een kopie van zou kunnen maken. Hij gaat binnenkort met pensioen en het lijkt me erg leuk om hem een aandenken aan een mooie fase uit zijn leven te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

   1. Ja, ik heb Gerry Bakker goed gekend. Hij behandelde op de transportafdeling van Blom en van der Aa verzekeringen die te maken hadden met kunst en bracht deze verzekeringen onder op de Amsterdamse beurs en ook bij Blom en van der Aa assuradeuren waar ik als verantwoordelijke assuradeur werkte. Ik heb mening verzekering van hem geaccepteerd. Trouwens je zult begrijpen dat hij deze verzekeringen het liefst bij mij onderbracht daar hij alleen van de tweede verdieping waar Gerry zat naar de eerste verdieping waar ik zat zich moest begeven. Het was toen een emotionele tijd in Blom en van der Aa.

    1. Beste Herman, ik ben begonnen op de Joh Worpstraat op dezelfde verdieping als jij. In mijn eentje gestart met het opbouwen van een levenportefeuille en pensioenen. Ik herinner me jou nog als de dag van gisteren met je ellenlange telexen aan zuid Amerika. Zo’n heel ander deel van de assurantiewereld als dat van mij.

  2. Hallo JC,

   ik heb je vader en moeder goed gekend. Ik werkte van 1972 tot 1979 bij Blom en van der Aa in Rotterdam. Heerlijke tijd. Veel geleerd, veel plezier en fantastische personeels feesten. De dames mochten van je vader altijd onder werktijd naar de kapper voor het feest. Mijn chef was Piet Waaijer, hele fijne, lieve man. Ken ook Nijman, de Munnik, van Bokkum, Vente, Mooiman, Haga, Jur Velthuijzen, dhr. Punselie etc. Jou geboorte was ergens in die tijd, die ik.
   Wat leuk om na zoveel jaar nog eens iets over Blom te lezen.
   Hartelijke groeten, Ria de Jong-de Vries

   1. Beste Ria, Wat leuk om dit allemaal te lezen. Dhr Nijman, de Munnik, Hage, van Bokkum en Vente ken ik “uiteraard” beter gezegd Ik heb gewerkt!! met Pieter en Raymond. de beide heren hebben voor Hugh Wood gewerkt (Die van de Prudential). Hoop dat alles goed met u is en het allerbeste toegewenst. Met zeer hartelijke groetjes JC Kleingeld

    1. Beste JC Kleingeld, wat leuk dat u mijn reactie gelezen heeft.
     Ik kijk nu pas weer op de site, dus beetje late reactie. Had ook een reactie van de kleindochter van mijn vroegere chef, Piet Waaijer. Helaas te jong overleden, maar zeker nog niet vergeten.
     Ook mooi dat Blom & van der Aa nog in herinneringen van oud werknemers voort leeft. Hartelijke groet, Ria

   2. Beste mevrouw de Jong-de Vries,

    Per toeval ben ik op deze site beland en zie ik dat u mijn opa (Piet Waaijer) heeft gekend. Helaas heb ik hem niet gekend i.v.m. het vroegtijdig overlijden van mijn opa.
    Heeft u eventueel nog mooie of leuke herinneringen aan hem die u mij kunt vertellen? Dan kan ik deze doorgeven aan mijn oma en moeder. Ik hoor het graag van u!

    Met vriendelijke groet,

    Jiska van Meurs

    1. Hallo Jiska, ik heb ruim 7 jaar voor/met jouw opa gewerkt. Ik heb alleen maar fijne en mooie herinneringen aan hem. Hij was pas procuratiehouder toen ik op 1 januari 1972 op zijn afdeling begon. Meteen een goede klik. Hij was op heel het kantoor de fijnste chef!
     Onder beurstijd, waar hij naar toe ging, mochten wij altijd even wat booschappen doen, de winkels waren toen na kantoortijd altijd gesloten. Heel sympathiek dus. Zo was hij.
     Maar als hij na kantoortijd nog een telex wilde versturen dan deden wij dat ook voor hem. Kortom de werksfeer en verhoudingen waren gewoon hartstikke goed. Hij is ook op onze bruiloft geweest in 1976
     Toen mijn oudste zoon geboren is moest ik stoppen met werken, want nog geen kinderopvang, dus helaas afscheid moeten nemen. We zijn ook nog een keer bij jouw opa en oma uitgenodigd geweest voor een etentje, was reuze gezellig.
     Leeft jouw oma nog?
     Het was een enorme klap dat hij zo vroeg is overleden. Ben nog op z’n crematie geweest.
     Ik woon tegenwoordig in Eindhoven. Kwam jouw oma niet uit Luyksgestel?
     Ik hoop dat je dit nog eens leest en je mag van mij aannemen dat je een geweldige lieve opa hebt gehad, heel jammer dat je hem nooit hebt mogen kennen.
     Hartelijke groet, Ria de Jong-de Vries

     1. Hallo Ria,

      Per toeval ben ik weer op deze site beland.

      Wat ontzettend mooi om dit te lezen! En wat fijn dat u zo’n fijne tijd heeft gehad met mijn opa.
      Ik zal dit bericht gelijk deze week delen met mijn moeder en oma. Dit zal hun veel deugt doen.

      Oma komt inderdaad uit Luyksgestel en leeft nog zeer zeker. Ze is deze maand alweer 90 jaar geworden. Wat een leeftijd hé!

      Ik ben u zeer dankbaar dat u de tijd en moeite heeft genomen om dit bericht te sturen.

      Hartelijke groet,

      Jiska

 12. Een tijd geleden stond op deze site een aardige story over het bedrijf, door iemand die er een jaar of vijf had gewerkt. Ik wou dat nog eens teruglezen maar het is weg. klopt dat?

 13. Ria, heb jij de heer Prins van de rekenafdeling nog gekend? Die had een assistent die goocheltrucs ontwierp en maakte. De heren van Dongen en Siemer bestierden de Brandafdeling.Ik herinner me nog de directiesecretaresse mej. Meijwaard. Leuke tijd gehad. De Johannes Worpstraat en Paalbergdreef ken ik ook maar dan als klant. Diverse gesprekken gevoerd met de directie over de verzekeringen van de bedrijven die ik vertegenwoordigde.

 14. Ik heb vanaf 1973, ik was toen 17, een jaar gewerkt bij Blom en van der AA als polisboekster. Enkele namen die ik mij nog kan herinneren, waren dhr. van Dongen, Siemer, Prast, van der Star, dhr. v. Amersfoort. Jammer genoeg heb ik geen foto’s van die periode. Ik reisde toen vanuit Weesp met de trein. Tussen de middag wandelen: meestal een rondje Damrak, Nieuwendijk. De ingang aan de Martelaarsgracht had nog zo’n tijdklok, waar je met een kaart moest in- en uitklokken.

 15. Heb op de makelaardij gewerkt en op de hoofdboekhouding altijd daar met heel veel plezier gewerkt en ook heb ik er heel veel kennis opgedaan wat ik weer verder kon gebruiken .

 16. 01 November 1975 was de eerste dag van mijn dienstverband bij Blom & van der Aa. Een statig pand tegenover het Centraal station te Amsterdam. Ideaal voor mij die treinverbinding. Destijds nog woonachtig in Brabant hetgeen dagelijks pendelen betekende. De rondleiding en introductie werd verzorgd door de heer Halewijn. Een markante persoonlijkheid. Arie Kleingeld kwam pas in beeld toen ik had opgezegd. Een leuk en interessant gesprek volgde waarbij hij, als oude vos/rot alles uit de kast haalde om mij over te halen toch te blijven; vergeefs echter. Toch moet het wel een indruk op hem hebben gemaakt want jaren later kon zijn weduwe het gebeuren zich nog goed herinneren. Ondanks de korte tijd dat ik daar mocht werken is die periode mij steeds bij gebleven in positieve zin.

  1. Dat is leuk Horne. Dat je het kantoor bij centraal station hebt meegemaakt is wel memorabel. Het was daar toen een imperium op verzekeringsgebied. Jammer dat ik daar niet ben geweest op dit kantoor. Ik heb op kantoor Johannes Worpstraat gewerkt. Dynamische tijd.

 17. Toevoeging: in de covernote aan herverzekeraars werd vermeld: subject to terms and conditions as original policy and to follow leading underwriters on Amsterdam bourse in every respect. Er was n.l. ook een percentage op de beurs gesloten.
  Bij de prolongatie na 12 maanden werd geen gebruik meer gemaakt van reassurantie.
  Nogmaals BlomAa was uniek. Gaf ook talentvolle medewerkers gelegenheid te groeien. Veel mensen hebben het vak bij BlomAa geleerd. Wel harde leerschool. Forever BlomAa.

 18. In het bovenstaande stukje wordt gesproken over sleeping company. Dit was een geregistreerde verzekeringsmaatschappij en die werd toen in reassurantie geaccepteerd als fronter. Wel werd in de covernote aan reassuradeuren een clausule genaamd immediate payment clause opgenomen , dus de reassuradeuren die overigens first class waren werden als directen beschouwd. De client werd van deze constructie op de hoogte gesteld.
  Dit als toevoeging aan bovenstaand stukje.

 19. In januari 1977 kwam ik bij Blom en van der Aa te werken en wel als transportassuradeur. Voor die tijd was ik werkzaam als medewerker op de transport verzekering afdeling van een beursmakelaar. Dus ik kreeg een ander hoedje op. Zware tijd bij accepteren van risico’s daar ik toch voor millioenen guldens tekende op verzekeringen als kunst, transport, zee casco, binnenvaart casco etc. De druk van eigen makelaardij was groot maar kon het wel mennen ondanks de aanwezigheid van de powerman Eddie Bracke directeur transportmakelaardij. Na twee jaar kreeg ik opdracht van de directie om een reassurantie afdeling op te richten. Heremetijd reassurantie wat is dat nou weer. Al vrij snel kwam ik er achter maar vraag niet wat ik heb uitgestaan om cedenten te krijgen en bekendheid met de reassurantiemarkt die zich hoofdzakelijk buiten Nederland bevonden. Het idee om deze afdeling op te richten kwam uit het buitengewone brein van Eddie Bracke. You love him or you hate him. Boven op het podium stond Arie Kleingeld een doorgewinterde en keiharde man die alles in zijn macht had. For the time being behield ik mijn positie als transportassuradeur maar moest dit toch opgeven gezien het vele werk op reassurantie. Grote verhalen kan ik vertellen van mijn doings in de reassurantie. Veel hoogtepunten. Maar 1 hoogtepunt wil ik toch nog vermelden. BlomAa brand afdeling kreeg opdracht de Nederlandse spoorwegen te verzekeren n.l. stations, treinen etc. en de premie moest natuurlijk laag zijn. Beurs-assuradeuren waren niet enthousiast. Wat nu? Oplossing reassurantie. Maar daar heb je een fronting company voor nodig. Niemand te vinden, maar toch in Brussel hadden we een contact die een “sleeping company” had. En deze post werd bijna in zijn geheel in reassurantie gesloten. Hoera!
  BlomAa in zijn totaliteit was enerverend maar na een dienstverband van 10 jaar werd ik door Bekouw Mendes gevraagd hetgeen ik accepteerde. Ik ben nu 80 jaar jong maar moet nog veel denken aan de roemruchte tijd bij BlomAa. I will never forget BlomAa , Arie Kleingeld, Eddie Bracke and the boys of the marine departement. These persons are standing like stainless steel in my head.
  Jammer dat al deze grote en voorname makelaars in handen kwamen van een amerikaanse makelaar. Temeer omdat deze makelaars zo’n grote en voorname rol hebben gespeeld in het toenmalige Nederland.
  In the meantime I am greeting you from a nice appartement situated in Hoorn and surroundings.

  Herman van Keimpema.

  1. Hallo Herman,

   Ik heb van 1972 t/m 1979 bij Blom en van der Aa in het Beursgebouw te Rotterdam gewerkt. Mijn chef was destijds Piet Waaijer. Ik had Arie Kleingeld als directeur. Dhr Nijman was chef van de Brand afdeling en Wim van der Munnik zat op de Varia afd.
   Ik denk ook nog steeds met veel plezier en warmte terug aan die mooie jaren daar aan de Coolsingel.

   Vr.gr. Ria de Jong-de Vries

   1. Ik heb een, ongebruikte, eau de cologne aansteker van/met “Blom & Van de Aa”.
    Wanneer zijn deze uitgegeven en waarom?

  2. Ik lees dit nu al tijdje en vraag me af waarom niemand het heeft over mijn oom Pieter, die vanaf 1972 eigenaar werd van Blom en van der A. Dit gebeurde overigens na het overlijden van mijn Grootvader de heer O.P.N. Blom die tot die tijd Zelf als enige eigenaar van Blom en van der A, de touwtjes stevig in handen had.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *