Eigen Windmolen… wel of niet zinvol?

Kleine windmolen

In navolging van een eerder bericht die ik in juni 2014 had geplaatst waarin ik aangaf dat ik eens zou kijken of de aanschaf van een windturbine als particulier interessant zou kunnen zijn ben ik tot de volgende voorlopige conclusie gekomen.

Een jaar of vijf jaar geleden zag de toekomst voor particuliere windmolens er bijzonder rooskleurig uit, maar dat enthousiasme lijkt intussen behoorlijk getemperd.

Daar lijken diverse redenen voor te zijn:

  • Nederland heeft slechts een klein windaanbod op een hoogte van 10 tot 15 m.
    Uit testresultaten blijkt dat de elektriciteitsopbrengst van kleine windturbines lager ligt dan verwacht.
  • Een stedenbouwkundige vergunning krijgen, blijkt niet gemakkelijk.
    In steden is de windkracht zwakker dan in landbouwzones.
  • Er is ook turbulentie op lage hoogte waardoor de wind een slechte energiekwaliteit krijgt.
  • Het investeren in windturbines laat zich niet altijd terugverdienen.

Klein windaanbod

Kleine windmolen

Kleine windturbines voor particulieren bestaan wel, maar zijn pas zinvol als de plaatselijke windkracht groot genoeg is. En net daar wringt het schoentje. de rendabiliteit van kleine windturbines met een maximaal ashoogte van 15 meter is vrij beperkt.

De gemiddelde windsnelheid kan in Nederland variëren van 6 à 7 m/s aan de kust tot zo’n luttele 2 à 4 m/s in het oosten van het land (bron: KNMI).
Dit is eigenlijk niet voldoende voor particuliere windmolens. Bovendien wekken de meeste windmolens bij zwakke wind – minder dan 3 m/s – geen elektriciteit meer op.

Teleurstellende elektriciteitsopbrengst

Uit tests met kleine windturbines in Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de werkelijke opbrengst 15 tot 17 keer lager ligt dan de maximale capaciteit die de fabrikanten vooropstellen.
Dat wil niet zeggen dat windenergie geheel buiten beeld moet blijven. Op dit moment presteren de windturbines alleen nog niet genoeg om voor de particulier de kosten eruit te kunnen halen.

Strijd om vergunning

Verder is er nog het feit dat voor elke windturbine in principe een vergunning nodig is. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn. De beslissing hangt namelijk af van de gemeenten zelf, en er zijn op dit moment (nog) geen duidelijke richtlijnen.

Voorlopige Conclusie

Je kunt windturbines kopen voor bedragen tussen € 3.500 en € 40.000. Helaas verschilt de energie-opbrengst nogal afhankelijk van welk model je laat plaatsen. Veel kleine windturbines zijn bijvoorbeeld gezien de prijs-prestatieverhouding niet interessant voor particulier gebruik. De terugverdientijd weegt dan niet op tegen de investering.
De aanschaf van een kleine windmolen doe je op dit moment dus vooral uit milieuoverwegingen, en niet vanuit economische motieven.

 

Bron: KNMI, Milieucentraal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *